Biblioteca a l'aula

CURSOS: 1r i 2n cicle ESO

OBJECTIU

Incentivar i despertar el gust  per  lectura entre els nostres alumnes, creant un espai de biblioteca dins de la mateixa aula per tal d’integrar l’activitat de lectura a la rutina habitual del dia a dia acadèmic de l’estudiant. 

Volem que l’alumne sigui el protagonista del projecte i per això procurarem que se senti involucrat des del principi. Els alumnes portaran dos llibres de casa que seran compartits amb la resta de companys. Aquest fet possibilitarà la lectura d’un nombre considerable i variat de llibres. 

 Hem concebut la realització en els següents passos:

 • Recollida dels llibres de lectura:  textos literaris, històrics, científics, revistes, còmics, llibres de manualitats, esports, cançoners…
 • Ubicació de la biblioteca dins l’aula: espai, creació de material on desar els llibres i fitxes de la biblioteca. Murals d’animació lectora.
 • Classificació dels llibres: crear un ordre a partir de colors, codis de barras, simbols…
 • Creació del servei de préstec dins l’aula. 
 • Temps de lectura en les diferents àrees. 
 • Posada en comú de les experiències i realització d’activitats diverses relacionades amb aquest punt. 

 

Campus d'estiu

16 anys compartint els mesos de Juny, Juliol i Setembre amb infants de dins i fora de l’escola!!!

OBJECTIUS:

 • Facilitar un marc agradable i de diversió amb activitats lúdiques i d’aprenentatge.
 • Fomentar el treball en grup i la creativitat individual.
 • Aprendre a viure el nostre temps lliure.
 • Adoptar hàbits d’ordre personal, d’higiene i de salut.
campus
campus-2
 

Crossfit Kids

Crossfit Kids fa que el moviment funcional sigui divertit i prepara els nens per les accions quotidianes de la vida: “moviments funcionals constantment variats i realitzats a alta intensitat.”

La diversió està integrada en el Crossfit Kids perquè fa que el fitness sigui un joc. En les classes no hi ha l’oportunitat d’estar quiet o que estiguin esperant els seu torn, tots els alumnes están actius durant tota la classe.

La llengua de les classes de CFK és l’anglès i les sessions estan dividides en:

1.- WARM-UP: escalfament = activitats enèrgiques i divertides
2.- SKILL: tècnica =els alumnes aprenen noves tècniques o en repassen d’altres ja treballades
3.-WOD: Work Of the Day = els alumnes posen a prova les tècniques apreses
4.- GAME: joc final = pot ser un joc tradicional o un CFK game

Els mestres volem millorar la vida dels alumnes, volem millorar l’aspecte físic, emocional i acadèmic.

crossfit
crossfit-2
 

Educació emocional

La nostra escola aposta pel desenvolupament integral de la persona. L’educació emocional es perfila com a eix vertebrador i essencial del desenvolupament humà. Les competències emocionals garanteixen l’equilibri personal i afavoreixen unes interaccions socials satisfactòries. L’habilitat de gestionar de manera positiva les nostres emocions reforça les capacitats cognitives i resulta indispensable per prevenir conflictes d’ordre personal i social.

educacio-emocional

Emprenedoria

Què és?
És un projecte interdisciplinari realitzat per alumnes de 3r ESO

Què fem?
Intentem que els infants gaudeixen una mica més de l’estona de pati en un ambient de confort agradable.

Com ho fem?
S’ha fet una proposta de 4 zones d’espais diferenciades que afavoreixi uns tipus d’activitat dels infantils.

Com treballem?
Amb un treball d’equip, potenciant la capacitat per prendre la iniciativa i participativa, i fomentant la responsabilitat a l’hora de dividir les tasques.

emprenedoria-sagrat-cor emprenedoria-sagrat-cor-02

English a la Llar

What do we do in kindergarten?
We have a support teacher who speaks in English with the kids during all the day even if it is not the English class: play time, lunch time, habits and routines, etc. Therefore, the kids have an English lesson per week.

How do we teach them?
We use English as a working language for that reason everything the support teacher needs to tell the kids is in English.
The English class is focused on oral skills. For example, there is a puppet which only speaks and understands English so the kids must talk to it in that language. Also, we use the musical language to provide them vocabulary and comprehension in English. We reinforce the social uses as: please, thank you, sorry, etc.

 

english
english-2
 

En ti

El nostre Centre vol fer una aposta per la presència de l’Educació de la Interioritat a partir d’aquest curs, preocupats com a educadors per atendre l’educació integral dels nostres alumnes. La interioritat és la capacitat de reconèixer-des de dins i de relacionar-se des que és autèntic i el profund per poder trobar un equilibri personal. És a més una de les claus del nostre propi Ideari de Centre, una inquietud profunda que Agustí, el nostre model i guia ens ha transmès durant anys:

“I vet aquí que tu estaves dins meu i jo fora, i per fora et buscava; i deforme com era, em llançava sobre aquestes coses formoses que tu vas crear “

Sant Agustí.

Això, a més, repercuteix positivament en els altres, en l’entorn i en la societat, contribuint a construir junts una societat més habitable i humana.

Com a metodologia concreta per al desenvolupament d’aquest àmbit de l’Educació de la Interioritat hem adoptat el ‘Projecte En Tu’ d’Educació de la Interioritat publicat pel Grup Baula amb el qual treballarem amb els vostres fills durant aquest Curs en Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària, per poder seguir per al proper Curs en les altres etapes i nivells.

En el projecte educatiu d’educació de la interioritat ‘En Tu’, treballarem amb els vostres fills els cinc continguts bàsics: el pensament creatiu, l’expressió simbòlica, la consciència corporal, l’harmonització emocional i el creixement espiritual. El material està organitzat a través d’activitats i dinàmiques de grup per als vostres fills amb l’acompanyament de professors qualificats del Centre i formats específicament a aquest efecte.

Comptem amb el vostre entusiasme i col·laboració un cop més en aquest projecte que ens il·lusiona i ens fa reinventar-nos cada dia per atendre els reptes d’una societat canviant com l’actual.

enti

Educar la interioridad

Zugan 2012

Coaching en Interioridad. Modelo Educativo “Mecerse”. Josean Manzanos

EntusiasMAT

El programa EntusiasMAT és un projecte didàctic i pedagògic (de 3 a 12 anys) que no només ofereix activitats per desenvolupar el càlcul matemàtic, el pensament lògic, la solució de problemes, el raonament deductiu i inductiu … sinó que parteix de la base que hi ha altres formes d’ensenyar les matemàtiques. El mètode parteix de la idea que hi ha molts tipus d’intel·ligències, i són aquestes les que ens permeten ensenyar des de múltiples disciplines.

La metodologia d’ EntusiasMAT afavoreix que els nens visquin experiències amb les matemàtiques, tot jugant, a través de la manipulació, dels Matijocs, dels Cubs o de les activitats demostratives i ens ofereix al professorat múltiples metodologies i recursos perquè els alumnes estiguin motivats i rebaixa l’angoixa que sovint crea el fet de treballar les matemàtiques.

Cada sessió està organitzada en tres moments diferents de la classe:

 • Per començar (5 minuts) on es fa càlcul mental i problemes.
 • Ensenyant-aprenent (entre 20 i 40 minuts). On es fan activitats de demostració, activitats manipulatives, jocs de cubs, matijocs.
 • Per acabar(5 minuts) on es fa una petita reflexió sobre el que s’ha aprés.

 

entusiasmat entusiasmat-02

Lectoescriptura

Sota el marc teòric del constructivisme i amb el treball sistemàtic de la consciència fonològica,  s’ha desenvolupat un projecte orientat a l’adquisició gradual de les habilitats lingüístiques en els infants que permeti assolir les  competències relacionades .

Aquest programa s’organitza en diferents blocs interrelacionats :

 • Rutines  d’aula
 • Treball de la psicomotricitat  fina, manipulació amb  materials i grafisme.
 • Jocs d’escolta: rimes, contes, cançons , dites, embarbussaments
 • Jocs d’escriptura:  projecte del nom, camps semàntics
 • Tipologies de textuals.

lectoescriptura

Padrins i fillols

El projecte de padrins i fillols és una iniciativa ben divertida i enriquidora que pretén fer un acompanyament de l’alumnat en el seu procés lector on els grans de sisè acompanyen els petits de primer; i els alumnes de primer d’ESO amb els de P5. Aquest projecte no només motiva l’aprenentatge de la lectura, sinó que crea un vincle afectiu molt important entre infants de diferents edats.

Petits i grans gaudeixen d’aquest espai compartit.

padrins-fillols
 

Robòtica

A l’optativa de Robòtica i Programació es treballa el pensament computacional, és a dir, saber com resoldre problemes utilitzant mitjans i tècniques informàtiques. Per tal d’assolir els nostres objectius, treballem amb reptes i projectes que potencien el treball autònom i en grup.

Fins ara, hem experimentat amb girs i distàncies, hem fet carreres de velocitat i ens les hem arreglat per pujar una capseta a la tarima de la classe.

robotica

robotica
Science

What is Science?
Science is a subject which offers students opportunities to be able to learn about natural and social environment using English as a working language. We provide them a natural situation for language development which builds other forms of learning.

What do we do?
The student acquire English making experiments, arts&crafts, songs… to ensure the vocabulary they learn about the subject. Science is not a language class. Moreover, they soon forget about the language and only focus on the learning topic.

How do we do it?
We integrate language through the 5 skills (writing, reading, listening, speaking and cooperation). We provide students a great variety of inputs for different styles and levels of learning.

science
 

Science Bits

http://www.science-bits.com/wp-content/uploads/2015/01/logo-big.jpg

Science Bits ofereix als alumnes un conjunt de propostes didàctiques que els ajuden a aprendre ciències amb un mètode motivador. Dissenyades segons el model d’ensenyament constructivista de les 5E, les lliçons de Science Bits utilitzen una gran quantitat de continguts multimèdia interactius per desenvolupar un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment, i centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques. Ens dota de recursos multimèdia interactius per a l’aprenentatge actiu i participatiu: models 3D, vídeos, àudios, animacions, simuladors i experiments virtuals. Science Bits incrementa la motivació de l’estudiant i li facilita la comprensió dels conceptes gràcies a l’ús d’elements audiovisuals i a la possibilitat d’interactuar amb els objectes d’aprenentatge.

Tallers

El taller és l’espai ideal per desenvolupar la creativitat dels nostres alumnes de la E.S.O. Els alumnes duen a terme projectes que l’escola els proposa per a satisfer diferents necessitats. Aquest projectes van des de construir un Pessebre a mida real per l’escola fins a l’atrezzo i escenografia dels diferents espectacles que es fan a l’escola.

tallers