Presentació escola

És ben bé innegable que l’element de tota educació és la concepció de la persona que es pretén formar i que és subjacent a tot  Projecte Educatiu. Històricament l’aportació de Sant Agustí a la concepció cristiana de la persona ha estat extraordinària i d’una rellevància singular a la vida cultural.

El seu itinerari intel·lectual i espiritual constitueix un model vàlid també avui en la relació entre fe i raó, tema essencial no tan sols per als creients, sinó també per a aquells que cerquen la veritat. El col·legi Sagrat Cor de Jesús és un centre catòlic i ofereix un estil agustinià d’entendre l’educació, perquè tots aquells interessats en aquesta, units a nosaltres, la convertim en realitat viva i operant.

Estem realment convençuts que des del col·legi, treballant amb força i vitalitat, donarem resposta als problemes fonamentals de la persona de l’alumne i contribuirem a l’articulació de la personalitat en el seu procés maduratiu.

Als pares i mares de família o als tutors legals de manera especial, i amb el màxim respecte als seus deures i responsabilitats; als professors i profesores; als alumnes; al personal d’administració i serveis; i a tots els col·laboradors que treballen amb nosaltres, presentem i oferim el nostre estil d’educació.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest