Pastoral

Deia Sant Agustí “Tot allò que neix de l’amor, té arrels d’eternitat”. O com diu Jesús: “ Tot el que no es dóna es perd i tot el que es dóna es multiplica en abundància per a tots.” CF. Mateu 15,29-37.

La missió de l’escola agustiniana és oferir, en un marc de proximitat, llibertat, responsabilitat i exigència, la formació integral de la persona fonamentada en els valors de l’Evangeli; assegurar una educació de qualitat oberta a tots, sobretot als més pobres i necessitats, des del respecte a la diferència; i acompanyar el procés de creixement personal i la fe que permeti als nostres alumnes i a tota la comunitat educativa donar sentit a la pròpia existència. Sempre inspirats en els valors cristians i en el carisma agustinià Ad charitatem per scientiam.

Som un col·legi que té un estil propi, l’estil de Sant Agustí, des d’on entenem la nostra manera d’educar.

Estem convençuts que l’Evangeli, amb la seva força i vitalitat, respon als problemes fonamentals de l’home i contribueix a l’articulació de la personalitat en el procés de maduresa.

Creiem que la Pastoral és com la saba de l’arbre que està en el seu interior i que serveix perquè aquest pugui viure i ser millor, sempre des de l’arrel que ens ajuda que és Jesucrist. Per això, el nostre col·legi està impregnat d’aquest testimoni.

Volem ser creadors d’ambients humanitzadors, d’interioritat, respecte, tolerància, solidaritat, pau, vida, amor.

El col.legi Sagrat Cor de Jesús – Agustines Terrassa- com a centre educatiu cristià i agustinià pretén:

  • Oferir un model de vida fonamentat en els valors de l’Evangeli.
  • Promoure en tots els aspectes de la vida escolar el missatge de respecte, justícia, llibertat i amor que Jesús de Natzaret ens va deixar.
  • Educar en la interioritat, la fraternitat i el servei a l’església com a signes d’identitat del carisma agustinià.
  • Formar una comunitat educativa que comparteixi la missió agustiniana.
  • Ser referent d’acollida i integració a la ciutat, donant cabuda a tot tipus de famílies i alumnes, sense excepcions, sigui quin sigui el seu origen, nivell adquisitiu i la seva opció religiosa.
  • Oferir una formació religiosa que susciti experiències de vida cristiana que fomenti valors universals com el respecte, la llibertat, la pau i la justícia.
  • Afavorir el creixement de nens, adolescents i joves lliures, crítics i solidaris.
  • Col·laborar en la construcció d’una societat més oberta, més justa i solidària, ser testimonis vius i compromesos amb l’entorn, implicant-nos en la transformació de les realitats més desfavorides properes a l’escola i al barri.

ERE (ENSENYAMENT RELIGIÓS A L’ESCOLA)

Els conceptes treballats són de cultura religiosa. La metodologia és respectuosa amb tots els alumnes i les seves creences i molt activa en el sentit de promoure els valors més humans de fons cristià que hi ha en la nostra cultura: la solidaritat, la dignitat humana, el respecte i la llibertat d’esperit.

GRUPS DE CONFIRMACIÓ / GRUPS TAGASTE /

Les famílies i alumnes que voluntàriament vulguin fer una formació d’opció explícitament cristiana, trobaran en aquests grups la preparació i reflexió que els pot acompanyar i fer créixer la seva fe.
Grups juvenils agustinians