04 abr. 2018

La NOVA IMATGE de la nostra escola

Com ja haureu vist en aquest web i en diverses comunicacions de l’escola, hem canviat la nostra imatge corporativa (El logo de l’escola). Aquest canvi és  fruit de la reflexió i les ganes de posar al dia els símbols que representen les idees bàsiques de l’educació agustiniana: L’ estima per les persones i els sabers (el cor) i el coneixement de totes les matèries i dels valors cristians (el llibre).

També és el resultat de la unió de les escoles Agustines Missioneres.

Considerem que el canvi de logo és tot un símbol i senyal dels canvis que s’estan impulsant a la nostra escola. I per aquest motiu n’estem doblement contents.

A partir d’ara aquesta imatge presidirà les nostres comunicacions internes i externes i ens serà signe d’identitat.