21 Nov 2019

#Magister, educar per donar vida

Del 14 al 16 de novembre, va tenir lloc a Madrid el XV Congrés d’Escoles Catòliques, al qual van poder assistir alguns membres de l’equip de la nostra escola que contínuament es mostra en formació. En aquesta ocasió, el tema triat girava entorn al nostre professorat. El docent no és només transmissor de coneixements, sinó un educador que forma a la persona en la seva integritat i li aporta valors que el guiaran sempre.

Educar és facilitar a l’alumne que descobreixi coneixement i què vol ser.