Fundació Santa Mònica

La missió de l’escola agustiniana és oferir, en un marc de proximitat, llibertat, responsabilitat i exigència, la formació integral de la persona fonamentada en els valors de l’Evangeli; assegurar una educació de qualitat oberta a tots, sobretot als més pobres i necessitats, des del respecte a la diferència; i acompanyar el procés de creixement personal i la fe que permeti als nostres alumnes i a tota la comunitat educativa donar sentit a la pròpia existència. Sempre inspirats en els valors cristians i en el carisma agustinià Ad charitatem per scientiam.

ERE (ENSENYAMENT RELIGIÓS A L’ESCOLA)

Els conceptes treballats són de cultura religiosa. La metodologia és respectuosa amb tots els alumnes i les seves creences i molt activa en el sentit de promoure els valors més humans de fons cristià que hi ha en la nostra cultura: la solidaritat, la dignitat humana, el respecte i la llibertat d’esperit.