L’ Educació Secundària Obligatòria comprèn quatre cursos acadèmics de 1r. a 4t amb tres linies per curs (12-16 anys).

El currículum de Secundària consta de:

  • Una part comuna: per a tots els alumnes.
  • Una variable: formada per optatives de les diferents matèries i treballada transversalment. L’alumne tria conjuntament amb l’equip de tutors i la seva famílies les optatives del curs.

 

OBJECTIU DE L’ETAPA:

L’objectiu és proporcionar la formació itegral de tot l’alumnat, on cada alumne potencïi les seves aptituds acadèmiques, ampliï els seus coneixements i desevolupi les seves capacitats.

Els alumnes adquirirran al llarg d’aquesta etapa les competècies bàsiques per accedir a estudis superiors enfocats a les seves projeccions futures.

L’ESCOLA APOSTA PER…

  • Ambient acollidor i proper que afavoreix la convivència entre la comunitat educativa.
  • Atenció a la diversitat.
  • Seguiment individualitzat i acompanyament personal.
  • Relació constant i directa amb les famílies.
  • Orientació acadèmica que afavoreixi el treball autònom de l’alumne.

 

  • sagrat-cor-secundaria-01.jpg
  • sagrat-cor-secundaria-02.jpg
  • sagrat-cor-secundaria-03.jpg