Educació Primària: 6 als 12 anys.

Aquesta etapa està constituïda per tres cicles de dos anys:

 • Cicle Inicial: primer i segon.
 • Cicle Mitjà: tercer i quart.
 • Cicle Superior: cinquè i sisè.

 

 • sagrat-cor-primaria-01.jpg
 • sagrat-cor-primaria-02.jpg
 • sagrat-cor-primaria-03.jpg
 • sagrat-cor-primaria-04.jpg
 • sagrat-cor-primaria-05.jpg
 • sagrat-cor-primaria-06.jpg

OBJECTIU DE L’ETAPA

L’objectiu és proporcionar la formació integral de tot l’alumnat, on cada nen i cada nena pugui desenvolupar al màxim els coneixements (el saber) i les seves capacitats i habilitats (saber fer, saber ser, saber estar, saber actuar) i vagi adquirint al llarg de l’etapa unes competències bàsiques necessàries per continuar aprenent de forma eficaç i autònoma en cursos posteriors.

L’ESCOLA OFEREIX…

 • Un clima escolar acollidor, positiu i motivador.
 • Un marc d’aprenentatges ampli i significatiu.
 • Un equip d’orientació psicopedagògica propi (orientació i intervenció psicopedagògica).
 • Una relació constant i directa amb les famílies.

 

L’ESCOLA APOSTA PER…

 • Un estil de treball actiu i participatiu.
 • L’ús de diverses metodologies d’aprenentatge. Treball individual i treball cooperatiu.
 • L’ús de les noves tecnologies.
 • El treball d’emocions i habilitats socials.
 • L’aprenentatge de la llengua anglesa a tota la primària. A més de l’anglès fem: Science i Crossfit Kids.
 • Una avaluació contínua i global tant dels aprenentatges com del treball fet a classe i l’interès i l’esforç.
 • L’atenció a la diversitat. Fem desdoblaments flexibles a les àrees de matemàtiques i llengua.   Grups reduït per un atenció més individualitzada.