Aquesta etapa està formada pels dos cicles d’infantil:

 • 1r cicle de 0-3 anys amb 1 aula de lactants, 1 de llar-1 i 3 de llar-2.
 • 2n cicle de 3-6 anys amb 3 línies des de P3 a P5.

OBJECTIU DE L’ETAPA:

L’objectiu principal és permetre el progressiu descobriment i creixement personal a nivell emocional, afectiu, físic, social i cognitiu dels infants.

L’ESCOLA APOSTA PER…

 • Apostem per una educació inclusiva on s’atén a la diversitat de les necessitats de tot l’alumnat amb un equip d’orientació psicopedagògica propi.
 • Metodologia experimental i activa.
 • Educació bilingüe: des de la llar tenim en el nostre equip dues mestres d’anglès que interactuen diàriament amb tot l’alumnat dins l’aula, en el pati, sortides…
 • Educació emocional: potenciem el desenvolupament integral de l’infant capacitant-lo per gestionar les seves emocions mitjançant metodologies vivencials i participatives.
 • Cooperació estreta entre l’escola i les famílies: aquest vincle és important i necessari per al bon desenvolupament dels infants. Existeix una línia comuna basada en les experiències i les necessitats de les famílies i de l’escola:
 • Família dins l’aula.
 • Trobades FEAC: família-escola, acció compartida.

 

 • sagrat-cor-infantil-01.jpg
 • sagrat-cor-infantil-02.jpg
 • sagrat-cor-infantil-03.jpg
 • sagrat-cor-infantil-04.jpg
 • sagrat-cor-infantil-05.jpg
 • sagrat-cor-infantil-06.jpg

Iniciació a l’Anglès

La metodologia està basada fonamentalment en l’ús dels mitjans audiovisuals dels quals disposem. Tenen dues sessions setmanals en les quals es treballa la familiarització amb la llengua anglesa i l’aprenentatge de cançons.

Informes d’avaluació

Els professors disposen de materials per seguir la tutoria dels alumnes: Llistats de classe, telèfons de contacte, fitxes i formularis amb les dades de l’alumne, fitxa de tutoria individualitzada per a cadascun dels alumnes, fitxes de registre …

L’ús principal d’aquest material és per continuar el procés educatiu de cada nen/a i oferir-lo als pares en les reunions que mantenen amb ells. Lecto-escriptura La metodologia és activa i basada en l’adquisició de les nocions fonamentals per a l’aprenentage de la lectura. Els continguts estan distribuïts al llarg del cicle, perquè, a la fi del mateix, l’alumne acabi llegint i escrivint.