Escola Solidària

La missió de l’escola que fa una oferta des de l’Evangeli és una responsabilitat de tot l’equip docent i de tots els membres de la comunitat educativa. Una de les formes com més es visibilitza i s’acaba plasmant el nostre carisma és en la vida quotidiana d’Escola i en les activitats i programes relacionats amb la solidaritat, valor que mou les persones i genera relacions de fraternitat i de recíproc sosteniment entre els diversos membres d’una col·lectivitat.

El nostre compromís educatiu cristià ens porta a l’educació per la solidaritat. Es tracta que els nostres alumnes no només aprenguin a pensar i a fer sinó també a ser i compartir.

Des de les vivències quotidianes, des de les tutories, el Departament d’Orientació i el Departament de Pastoral, es fomenta la inclusió, i es treballa constantment per tal que a tots els nivells i edats els alumnes visquin la diversitat com una font de riquesa , i la solidaritat com un vincle fort entre els membres de la comunitat educativa.
Al llarg del curs s’organitzen diferents campanyes solidàries per ajudar famílies de l’escola que ho necessiten, i per col·laborar amb missions de la Congregació i de l’Església.
Per fer-ho possible, comptem amb:

  • Alumnes delegats
  • Tallers Solidaris organitzats pels alumnes de 3er ESO (en el marc del Servei Solidari)
  • Grup i col·laboradors de COR BATEGA

El “COR BATEGA”

És un grup de persones integrat per exalumnes, professors i mestres de l’escola, pares i mares d’alumnes , o ex membres de la comunitat educativa que, gratuïta i generosament, s’organitzen per atendre els alumnes més necessitats de companyia quan acaba l’horari escolar.
Organitzen activitats de lleure, ajuden els alumnes a fer els deures, els hi donen berenar, i s’organitzen tallers o activitats amb els seus pares/mares, si volen.
Hi ha una persona responsable d’aquest grup que coordina les persones, activitats i espais.

Les CAMPANYES SOLIDÀRIES
L’escola se suma a algunes campanyes solidàries promogudes per institucions d’església, com Mans Unides, per institucions com ONGs, o iniciatives cíviques com La Marató de TV3. Cada curs, per l’època d’Advent, es prepara i realitza una gran campanya solidària en motiu del Nadal.

ELS TALLERS SOLIDARIS i ACTIVITATS CULTURALS SOLIDARIES

Alguns divendres a la tarda, a la sortida de l’escola, els alumnes tenen una oferta de tallers molt diversa i atractiva, o de cinema i teatre infantil/juvenil.
Aquests tallers, que s’anuncien amb una anticipació de quinze dies, ofereixen activitats lúdiques, recreatives, esportives, artístiques, culturals, etc. per un preu molt mòdic.
Els tallers estan organitzats per alumnes de l’ESO i Batxillerat i s’adrecen als alumnes d’Infantil i Primària.