01 Mar 2018

Els alumnes d’Educació Infantil treballen per Projectes

L’equip educatiu està sempre atent a quins són els interessos i les necessitats dels nostres infants. Sovint, les expressen a partir de preguntes. La pregunta investigable es converteix en el punt de partida del projecte, i és des d’on comença la recerca d’informació a casa i a l’escola. A continuació, els nens i les nenes es van motivant, i gràcies al guiatge de les mestres, van construint nous aprenentatges.