Òrgans unipersonals de govern

Les persones que en el nostre centre exerciran les funcions dels diferents òrgans unipersonals de govern i d’altres càrrecs de coordinació, d’acord amb que estableix el reglament de règim interior, seran les següents:

Membres

Directora General i Pedagògica: M. Dolores Ambrós Checa. Sots-directora: Marina Fuertes Suárez. Cap d’Estudis de Batxillerat: Elisabeth García. Cap d’Estudis d’ESO: Marina Fuertes. Cap d’Estudis d’Infantil: Mariona Ezequiel. Cap d’Estudis de Primària: Victòria Pasarell. Coordinadora Cicle Inicial: Carmen Sánchez. Coordinadora Cicle Mitjà: M. del Mar López. Coordinadora Cicle Superior: Conxita Flotats.

Caps de Departament d’ESO

Educació en la Fe: Begoña Escudero. Humanitats: Montserrat Montanyà. Científico-Tecnològic: Josep Pascual. Expressió Artística: Heribert Salvador. Orientació: Jorgina Benages. Administrador: F. Xavier Martínez. Secretària Acadèmica: M. Rosa Fossas.

Òrgans col·legiats

Equip directiu

És l’òrgan que elabora la Programació General del Centre i assessora la Directora en l’exercici de les seves funcions.

Membres
Directora General i Pedagògica: M. Dolores Ambrós Checa. Sots-directora: Marina Fuertes Suárez. Cap d’Estudis de Batxillerat: Elisabeth García. Cap d’Estudis d’ESO: Marina Fuertes. Cap d’Estudis d’Infantil: Mariona Ezequiel. Cap d’Estudis de Primària: Victòria Pasarell. Cap de Departament de Pastoral: Begoña Escudero. Administrador: Xavier Martínez. Secretària Acadèmica: M. Rosa Fossas.

 

Consell escolar

Està format per quinze membres que representen els diferents estaments de la Comunitat Educativa. Normalment es celebren tres reunions ordinàries en les quals es tracten qüestions com:

 • Aprovació de la Programació General del Centre.
 • Revisió del Projecte Educatiu.
 • Aprovació de quotes d’activitats complementàries i extraescolars.

Membres
Presidenta: M. Dolores Ambrós. Representants de la Titularitat: Marina Fuertes, Angeles Alvarez, Begoña Escudero Representants del Professors: Meritxell Gómez, Imma Torrents, Aurora Esteo, Rosa Torné Representants del pares: Montserrat Vilanova, Xavier Martínez, Sergio López, Eduard Pérez. Representants del alumnes: Natàlia Ruiz Representant de l’Ajuntament: Nathalie Emond (Pendent de renovació el mes de novembre)

Claustre de professors

Cal destacar que el Claustre de Professors ha anat augmentant com a conseqüència de la implantació del Batxillerat. Aquest estament de la Comunitat Educativa que es continua formant i que, durant els darrers tres anys, ho ha fet aprofundint en temes com: Avaluació Interna, Departaments, Tutories, Disciplina i millora del clima escolar, Informàtica,…

Educació Infantil
COORDINADORA DE L’ETAPA: Mariona Ezequiel. COORDINADORA DE LA LLAR:  Marta Prat

CURS TUTOR/A

 • Lactants – Mireia Jurado
 • P1 A- Coral Muñóz
 • P1 B- Anna Millán
 • P2 A- Marta Prat
 • P2 B- Laura Romero
 • P3 A – Sandra Villasol
 • P3 B – Gemma Abellà
 • P3 C – Anna Soler
 • P4 A –Margarita Cervelló
 • P4 B – Noelia García
 • P4 C – Anna Carretero
 • P5 A – Nuri Garrich
 • P5 B –  Mariona Ezequiel/Carme Giménez
 • P5 C – Laura Parra (1r trim) , Meri Gómez (2n-3r trim)
 • Teacher Ed. Infantil – Ivette Palau / Àlex Cabezas
 • Psicomotricitat – Patrícia Martín
 • Professors de suport Ed. Infantil- Raquel Cabeza / Anna Torrijos
 • Equip psicopedagògic – Mireia Codó, Carme Giménez 
 • Professora de suport Llar- Eli  Pareja / Núria Soria
 • Teacher Llar – Núria Soria

Educació Primària
COORDINADORA DE L’ETAPA: Victòria Pasarell CICLE INICIAL: Coordinadora del Cicle: Carmen Sánchez CURS TUTOR/A

 • 1r A – Vicky Pasarell
 • 1r B – Carme Sánchez
 • 1r C – Cristina Molina
 • 2n A – Noemí Ezequiel
 • 2n B – Emilio Ambrós C.
 • 2n C – Marta Frutos

CICLE MITJÀ: Coordinadora del Cicle: M. del Mar López CURS TUTOR/A

 • 3r A – M. del Mar López
 • 3r B – Conchita Pelegrín
 • 3r C – M. José Fernández
 • 4t A – Toni Fargas
 • 4t B – Imma Torrents
 • 4t C – Gemma Junquera

CICLE SUPERIOR: Coordinadora del Cicle: Conxita Flotats  CURS TUTOR/A

 • 5è A – Eva Díez
 • 5è B – Judit Palau
 • 5è C – Pepi Ibáñez
 • 6è A – Conxita Flotats
 • 6è B – David Cols
 • 6è C – Sònia Prieto
 
 • Especialista Ed. Física – Emilio Ambrós G./ Xavier Borja
 • Especialista V. i Plàstica – Ramon Alcaraz
 • Professorat d’Anglès – Daylet Hernández ( 1r.A i C, 2n A i B, 3r. A,B,C, 4t A,B,C i 6è A,B), Marta Frutos (1r B i 2n C), Pepi Ibáñez (5è C), Judit Palau (5è A i B)
 • Professora Religió Cicle Superior – Begoña Escudero
 • Altres professors: Josep M. Arroyo,  Meriel Sánchez, Assun Espada, Marta Ruiz
 • Equip psicopedagògic – Mireia Codó,  Anna M. Martínez i  Marina Montoro
Educació Secundària Obligatòria
COORDINADORA DE L’ETAPA: Marina Fuertes Primer cicle: CURS TUTOR/A

 • 1r A – Aurora Esteo
 • 1r B – Javi Navarro
 • 1r C – Sulaica Guallart
 • 2n A – Assun Espada
 • 2n B – Maite Amat 
 • 2n C – Núria Gómez

Segon cicle: CURS TUTOR/A

 • 3r A – Marta Ruiz 
 • 3r B – Jaime Oliva
 • 3r C – Marta Carreño
 • 4t A – Magda Isarch
 • 4t B – Heribert Salvador
 • 4t C – Eric Marcet
Batxillerat
COORDINADORA DE L’ETAPA: Elisabeth Garcia CURS TUTOR/A

 • 1r A – Cristina Armengol
 • 1r B – Elisabeth García
 • 2n A – Belén López
 • 2n B – Cristina Sánchez-Maroto

A.P.A (Associació de Pares i Mares)

Col·labora amb el col·legi en la tasca educadora en el sentit més ampli. Fomenta activitats que ja té establertes en el centre i impulsa la creació d’altres noves que poden ser d’interès per a la millor i més completa formació integral dels alumnes: Activitats esportives, programació de conferències, sortides per als pares, Trobada familiar a final de curso, Congrés APA. El funcionament es realitza per mitjà de la Junta Directiva, els pares que són presents al Consell Escolar i les diferents comissions. La seva tasca és molt positiva i, per aquest motiu, convidem a tots els pares i mares dels nostres alumnes a una participació activa en les diferents activitats que l’Associació realitza, ja que el millor suport que podem oferir als alumnes és la mútua col·laboració entre família i Escola.

Membres de la junta directiva
President: Sergio López Molina Tresorer: Juan Jesús Ruiz Vocals:  Maite Aguilar, Félix Carbonell, Maria Casanovas, Eva Collado, José Gallardo, José González, Raquel Jaen, Alicia Onate, Eduard Pérez, Pepi Rodríguez, Adoración San Nicolás, Juan M. Villatoro (Pendent de renovació el mes de novembre.)