El centre

ELS VALORS QUE EDUQUEM EN ELS NOSTRES ALUMNES


La valoració del coneixement.

El sentit crític, la reflexió.

La capacitat de col·laboració amb altres persones

L’obertura a altres realitats, cultures, llengües, realitats de l’entorn (valorant la riquesa de la diversitat).

La capacitat de ser autònom i autoregular-se amb un coneixement profund i multidimensional d’un mateix.

L’esforç sostingut en favor de l’aprenentatge i de la convivència.
La sensibilitat moral, la compassió i la solidaritat.

La mirada dins seu, per ser reflexius i construir un autèntic projecte personal de vida.

El domini de les eines comunicatives.

L’esperit de recerca (científic) per assolir més coneixement i posar-lo al servei de bones causes.

El col·legi Sagrat Cor de Jesús -Agustines Terrassa-, fundat per les religioses Agustines Missioneres l’any 1924, és un centre educatiu cristià d’espiritualitat agustiniana, arrelat al Barri del Segle XX de Terrassa. Comprèn l’Educació infantil, primària i secundària obligatòria en règim de concert , i la Llar d’Infants i el Batxillerat en règim privat.

FORMEM PERSONES I CONSTRUÏM EL CONEIXEMENT PER POSAR-LO AL SERVEI DE LES PERSONES I LA SOCIETAT

L’objectiu de la nostra escola és facilitar, afavorir i motivar la construcció del coneixement amb satisfacció i una mirada crítica i compassiva alhora, per al desenvolupament personal de tots i cadascun dels alumnes perquè ells i elles puguin forjar el seu projecte de vida i posar-lo al servei de les persones, de la societat i del planeta.

EN UN AMBIENT DE CONFIANÇA, EN UN ENTORN DE RELACIONS PERSONALITZADES

La nostra escola és un entorn educatiu que té cura de les relacions interpersonals, a fi que totes les experiències que s’hi visquin siguin aportacions enriquidores a la vivència generosa dels uns amb els altres (docents, alumnes, famílies…). És justament en aquest entorn que és possible l’educació i l’aprenentatge. Tenim cura de que l’escola sigui un entorn ric en aprenentatge, en respecte a la diversitat i en construcció creativa de la convivència.

AMB UNS PROFESSIONALS I UNS RECURSOS AL SERVEI DELS APRENENTATGES I L’EDUCACIÓ

Al Col·legi Sagrat Cor de Jesús comptem amb un gran equip humà integrat per docents, personal d’administració i serveis i auxiliars que vetllen perquè l’ambient escolar sigui en tot moment educatiu. Els més de 70 mestres i professors, professionals preparats i en formació continuada són al capdavant de la tasca formativa amb vocació i preparació per a proporcionar els millors ambients, mitjans i recursos per als aprenentatges i l’assoliment de les competències de tots i cadascun dels nostres alumnes.

Els espais del centre – de més de 20.000 m2-  del centre i tots els recursos estan enfocats a la millora continuada de l’educació que oferim. Per això comptem amb l’assessorament de l’equip psicopedagògic del nostre departament d’orientació. Aquests professionals, més les mesures d’atenció a la diversitat (com els desdoblaments, l’atenció individualitzada i el seguiment tutorial), ens permeten fer una educació personalitzada en un entorn escolar col.laboratiu, que té molt en compte les famílies.